ASUS ROG G551JM - Vaade vasakult

background image

Vaade vasakult

Toite pistikupesa (alalisvool)

Ühendage komplektis oleva toiteploki pistik sellesse pessa, et

laadida akut ja anda sülearvutile võigutoide.

HOIATUS! Toiteplokki võib kasutamisel kuumeneda. Ärge katke

toiteplokki kinni ja hoidke toitevõrku ühendatud toiteplokk oma

kehast eemal.

OLULINE! Kasutage ainult seadme komplektis olevat toiteplokki,

et akut laadida ja anda sülearvutile toitepinge.

Õhutusavad

Õhutusavad võimaldavad jahedal õhul sülearvutisse siseneda ja

soojal õhul väljuda.

HOIATUS! Veenduge, et mitte ükski õhutusava ei ole tõkestatud

paberi, raamatute, rõivaste, kaablite või muude esemetega, et

vältida seadme ülekuumenemist.

Mini DisplayPort

See port võimaldab sülearvuti ühendada välise DisplayPort- või

VGA-, DVI- või HDMI-kuvariga.

background image

24

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

HDMI pesa

See pesa on kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI)

pistiku jaoks ja on HDCP-ühilduv HD DVD, Blu-ray ja muu

kaitstud sisu esitamiseks.

LAN-i pesa

Kohtvõrguga ühendamiseks sisestage võrgukaabel sellesse

porti.

USB 3.0 pesa

See universaalse järjestiksiini 3.0 (USB 3.0) pesa tagab

andmeedastuskiiruse kuni 5 Gbit/s ja on ühilduv varasemate

vesioonidega kuni USB 2.0.

USB 3.0 pesa funktsiooniga USB Charger+

See universaalse järjestiksiini 3.0 (USB 3.0) pesa tagab

andmeedastuskiiruse kuni 5 Gbit/s ja on ühilduv varasemate
vesioonidega kuni USB 2.0. Ikoon tähendab, et sellel
pistikupesal on funktsioon USB Charger+, mis võimaldab

mobiilseadmete kiirlaadimist.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

25