ASUS ROG G551JM - Laserketta draivi kasutamine

background image

Laserketta draivi kasutamine

MÄRKUS.

Elektroonilise väljutusnupu asukoht võib sülearvuti mudelist

olenevalt erineda.

Teie sülearvuti laserplaadiseade võib olla teistsugune, kui joonisel

kujutatud, kuid selle kasutamisjuhend on sama.

Laserketta sissepanek

1.

Kui sülearvuti toide on sees, siis vajutage elektroonilist

väljutusnuppu, et laserketta draivi salv osaliselt väljutada.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

47

2.

Tõmmake draivi salv ettevaatlikult välja.

OLULINE! Olge ettevaatlik, et vältida kokkupuudet laseri läätsega.

Veenduge, et draivi salve all ei ole võõrkehi, mis võivad põhjustada salve

kinnikiilumist.

3.

Hoidke ketast servadest, etiketipool ülespoole ja pange ketas

salve keskmele.

4.

Suruge ketta plastkeset alla, kuni see laserketta draivi keskmele

klõpsatusega kinnitub.

background image

48

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

5.

Vajutage kergelt draivi salvele, et laserketta draiv sulgeda.

MÄRKUS. Andmete lugemise ajal on kuulda pöörlemisheli ja vibratsiooni

– see on normaalne.

Käsiväljutusava

Käsiväljutusava asub laserketta draivi paneelil ja seda kasutatakse

laserketta väljutamiseks siis, kui elektrooniline väljutusnupp ei toimi.

Laserketta draivi salve käsitsi väljutamiseks lükake käsiväljutusavasse

sirgestatud kirjaklamber, kuni draivi salv avaneb.

HOIATUS! Kasutage käsiväljutusava vaid siis, kui elektrooniline

väljutusnupp ei toimi.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

49