ASUS ROG G551JM - Teised klaviatuuri otseteed

background image

Teised klaviatuuri otseteed

Klaviatuuri abil saate kasutada järgmisi otseteid, et lihtsustada

rakenduste käivitamist ja navigeerida operatsionisüsteemis

Windows® 8.1.

\

Lülitub ümber Käivitusvaate ja viimase töötava

rakenduse vahel

Käivitab töölaua

Käivitab töölauarežiimil akna This PC (See

arvuti)

Avab suvandi File (Fail) külgribal Search (Otsing)

Avab paani Share ( Jaga)

Avab paani Settings (Sätted)

Avab paani Devices (Seadmed)

Aktiveerib lukustuskuva

Minimeerib aktiivse akna

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

69

Käivitab paani Project (Projekt)

Avab suvandi Everywhere (Kõikjal)

külgribal Search (Otsing)

Avab akna Run (Käivita)

Avab utiliidi Ease of Access Center

(Ligipääsukeskus)

Avab suvandi Settings (Sätted) külgriba

Search (Otsing) all

Avab Start-nupu kontekstimenüü

Käivitab luubi ikooni ja suurendab vaadet

Vähendab vaadet

Avab paani Narrator Settings (Jutustaja

sätted)

background image

70

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend