ASUS ROG G551JM - Muutmälu mooduli (RAM) paigaldamine

background image

Muutmälu mooduli (RAM) paigaldamine

Suurendage oma sülearvuti mälumahtu RAM-mälumooduli

paigaldamisega mälumoodulite pessa. RAM-mooduli paigaldamiseks

oma sülearvutisse tehke järgmised toimingud.

OLULINE! Ainult selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt hangitud

laiendusmoodulite puhul on tagatud nende ühilduvus ja töökindlus.

HOIATUS! Ühendage lahti kõik ühendatud välisseadmed, telefoni- või

sideliinid ja toiteühendused (nagu toitekaabel, akupakett jne), enne kui

eemaldate kõvakettaseadme kaane.

MÄRKUS:

Teie sülearvuti alumine osa võib olenevalt mudelist olla erinev

ja RAM-mälumoodul võib olla erinev, kuid RAM-mälumooduli

paigaldamise protseduur jääb samaks.

Soovitame RAM-mooduli paigaldada asjatundliku töötaja

juhendamisel. Abi saamiseks võiksite pöörduda volitatud

teeninduskeskusse.

background image

106

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

A.

Keerake lahti sülearvuti pesa katte kruvi.

B.

Tõmmake pesa kate lahti ja võtke see sülearvutist välja.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

107

C.

Pange RAM-moodul õigetpidi RAM-mooduli pessa.

D.

Suruge RAM-moodulile kuni see klõpsab oma pessa.

background image

108

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

E.

Seadke pesa kaas kohale ja paigaldage.

F.

Kinnitage kaas kruviga, mille varem eemaldasite.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

109