ASUS ROG G551JM - Declaration of Conformity (R&TTE direktiiv 1999/5/EÜ)

background image

(R&TTE direktiiv 1999/5/EÜ)

Järgmised punktid täideti ning neid peeti R&TTE (Radio & Telecommunications

Terminal Equipment) direktiivi jaoks olulisteks ja küllaldasteks.

Olulised nõuded, nagu sätestatud [artiklis 3]

Tervisekaitse- ja ohutusnõuded, nagu sätestatud [artiklis 3.1a]

Elektriohutuse testimine vastavalt standardile [EN 60950]

Kaitsenõuded elektromagnetilisele ühilduvusele [artiklis 3.1b]

Elektromagnetilise ühilduvuse testimine standardites [EN 301 489-1] &

[EN 301 489-17]

Raadiospektri efektiivne kasutamine, nagu sätestatud [artiklis 3.2]

Raadiokatsed vastavalt standardile [EN 300 328-2]