ASUS ROG G551JM - UL ohutusteave

background image

UL ohutusteave

Nõutud UL 1459 jaoks, mis katab telekommunikatsiooniseadmeid (telefon),

mis on mõeldud elektriliseks ühendamiseks telekommunikatsioonivõrku, mille

maandatav tööpinge ei ületa

200 V tipus, 300 V tipust tippu ja 105 V rms, ning mis paigaldatakse ja mida

kasutatakse vastavalt riiklikule elektrikoodeksile (NFPA 70).

Sülearvutit kasutades tuleb alati järgida järgmisi ohutusnõudeid, et vähendada

tule- ja elektrilöögi ohtu ning kehalisi vigastusi.

Ärge kasutage sülearvutit vee lähedal, näiteks vanni, pesukausi, kraanikausi

või pesuvanni lähedal ega märjas keldris ega basseini lähedal.

Ärge kasutage sülearvutit äikese ajal. Välk põhjustab elektrilöögiohu.

Ärge kasutage sülearvutit gaasilekke lähedal.

Nõutav UL 1642-le, mis hõlmab primaarseid (mittelaetavad) ja sekundaarseid

(laetavad) liitiumakusid, mida kasutatakse toodetes toiteallikana. Need

akud sisaldavad metallilist liitiumi või liitiumisulamit või liitiumiooni ning

võivad koosneda ühest elektrokeemilisest elemendist või kahest või

rohkemast elemendist, mis on ühendatud jadana, paralleelselt või mõlemal

viisil, konverteerides keemilist energiat elektrienergiaks pöördumatu või

ümberpööratava keemilise protsessi abil.

Ärge visake sülearvuti akusid tulle, kuna need võivad plahvatada.

Kontrollige kohalikest seadustest võimalikke kõrvaldamisjuhiseid, et

vähendada tulekahju või plahvatusega põhjustatavat vigastusohtu.

Ärge kasutage teiste seadmete toiteplikke ega akusid, et vältida tulekahju

või plahvatusega põhjustatavat vigastusohtu. Kasutage ainult UL-

sertifikaadiga või tootja või volitatud edasimüüja poolt müüdavaid

toiteplokke ja akusid.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

129