ASUS ROG G551JM - Nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine

background image

Nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine

ÄRGE visake sülearvutit olmeprügi hulka. Selle

toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis

on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad.

Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol

näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist

seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid)

ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke

elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.

ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut olmeprügi

hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol

näitab, et akut ei tohi olmeprügi hulka visata.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

13

1. peatükk.