ASUS ROG G551JM - Kosketusnäyttöpaneelin käsieleiden käyttö

background image

Kosketusnäyttöpaneelin käsieleiden käyttö

Eleet mahdollistavat kannettavan tietokoneen ohjelmien

käynnistämisen ja asetusten käytön. Toimintoja voi aktivoida seuraavilla

käsieleillä kannettavan tietokoneen kosketusnäyttöpaneelilla.

Vasemman reunan pyyhkäisy

Oikea reunan pyyhkäisy

Pyyhkäise näytön vasemmasta

reunasta sekoittaaksesi käynnissä

olevia sovelluksia.

Pyyhkäise näytön oikeasta

reunasta käynnistääksesi Charms

bar -palkin.

background image

32

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Yläreunan pyyhkäisy

Sormen liu’utus

Pyyhkäise Käynnistysnäytön

yläreunasta näyttääksesi Kaikki

sovellukset -palkin.

Pyyhkäise käynnissä olevassa

sovelluksessa näytön

yläreunasta näyttääksesi sen

valikon.

Liu’uta sormeasi vierittääksesi

ylös ja alas ja liu’uta sormeasi

panoroidaksesi näytössä

vasemmalle ja oikealle.

Loitonna

Lähennä

Tuo yhteen kaksi sormea

kosketusnäytöllä.

Levitä kahta sormea erilleen

kosketusnäytöllä.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

33

Napauta/Kaksoisnapauta

Napauta ja pidä painettuna

Käynnistä sovellus

napauttamalla sitä.

Käynnistä sovellus

kaksoisnapauttamalla sitä

työpöytätilassa.

Voit siirtää sovellusta

napauttamalla ja pitämällä

sovellusruutua painettuna

ja vetämällä sen uuteen

sijaintiin.

Voit sulkea sovelluksen

napauttamalla ja pitämällä

käynnissä olevan

sovelluksen yläosaa

painettuna ja vetämällä

sen näytön alaosaan

sammuttaaksesi sen.

background image

34

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Pyyhkäisy ylös

Pyyhkäisy alas

Pyyhkäise Käynnistys-näytössä

ylös käynnistääksesi Sovellukset-

näytön.

Pyyhkäise Sovellukset-näytössä

alas palataksesi Käynnistys-

näyttöön.

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

35

Vaakasuuntaan liu'uttaminen

Pystysuuntaan liu'uttaminen

Vinottain liu'uttaminen