ASUS ROG G551JM - BIOS

background image

BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) tallentaa järjestelmän

laitteistoasetukset, joita tarvitaan kannettavan tietokoneen järjestelmän

käynnistämisessä.

Kannettavan tietokoneen oletus-BIOS-asetuksia käytetään useimmissa

tilanteissa. Muuta oletus-BIOS-asetuksia vain seuraavissa tilanteissa:

Järjestelmän käynnistyksen yhteydessä näyttöön tulee näkyviin

virheviesti, joka pyytää sinua suorittamaan BIOS-asetukset.

Olet asentanut uuden järjestelmäkomponentin, joka vaatii BIOS-

asetusten muuttamista tai päivityksiä.

VAROITUS: Väärät BIOS-asetukset voivat johtaa järjestelmän

epävakauteen tai käynnistyksen epäonnistumiseen. On vahvasti

suositeltavaa, että muutat BIOS-asetuksia vain koulutetun

huoltohenkilöstön avustuksella.