ASUS ROG G551JM - Izjava Savezne komisije za komunikacije

background image

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje

uređajem obuhvaćeno je sljedećim dvama uvjetima:

Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.

Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući

smetnju koja može izazvati neželjeni rad.

Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za digitalne uređaje

B klase, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta ograničenja namijenjena su za

osiguranje razumne razine zaštite protiv štetnih smetnji u kućanstvima. Ova

oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije

ugrađena i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskim

komunikacijama. Međutim, nema jamstva da do smetnji neće doći kod određenog

načina ugradnje. Ako oprema izaziva štetne smetnje u radijskom i televizijskom

prijamu, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme,
korisnik bi trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:

Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.

Povećati razmak između opreme i prijamnika.

background image

124

E-priručnik za prijenosno računalo

Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnice.

Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru.

UPOZORENJE! FCC propisi zahtijevaju uporabu oklopljenog kabela

za napajanje u cilju ispunjenja zahtjeva u pogledu ograničenja emisija

i sprječavanja smetnji kod radijskog i televizijskog prijama. Obvezno

koristite samo priloženi kabel za napajanje. Koristite samo oklopljene

kabele za povezivanje ulaznih i izlaznih uređaja s ovim uređajem.

Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna

za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje

ovog uređaja.

(Reprint Saveznih propisa #47, članak 15.193, 1993. Washington DC: Office of the

Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government

Printing Office.)