ASUS ROG G551JM - Pregled

background image

Pregled

Dana 4.kolovoza 1988 Europsko vijeće objavilo je odluku o CTR 21 u službenom

listu EZ-a. CTR 21 odnosi se na svu opremu terminalne opreme za negovorne

usluge s DTMF-biranjem koje je predviđeno za povezivanje na analognu PSTN

(Javna komutirana telefonska mreža).

CTR 21 (Common Technical Regulation) za zahtjeve o priključcima za povezivanje

na analognu javnu telefonsku mrežu terminalne opreme (isključujuću terminalnu

opremu koja podržava opravdani slučaj korištenja usluge govorne telefonije) u

kojoj se mrežno adresiranje (ako postoji) obavlja putem dvotonskog signaliziranja

s više frekvencija.