ASUS ROG G551JM - Početni zaslon

background image

Početni zaslon

Početni zaslon pojavljuje se nakon uspješne prijave na korisnički račun.

On pomaže u organizaciji svih programa i aplikacije koje trebate na

jednom mjestu.

Windows® aplikacije

Ove aplikacije prikvačene su na Početni ekran i prikazuju se u formatu

pločica radi lakšeg pristupa.

NAPOMENA: Za potpuno pokretanje nekih aplikacija potrebno je prijaviti

se u Microsoft račun.

background image

52

E-priručnik za prijenosno računalo