ASUS ROG G551JM - Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį.

background image

Įkraukite nešiojamąjį kompiuterį.

A.

Kintamosios srovės (AC) maitinimo laidą prijunkite prie AC–DC

keitiklio.

B.

Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie 100 V–240 V elektros

šaltinio.

C.

Įkiškite nuolatinės srovės jungtį į nešiojamojo kompiuterio

maitinimo (nuolatinės srovės) įvesties lizdą.

Prieš pirmą kartą naudodami nešiojamąjį kompiuterį

akumuliatoriaus režimu, kraukite jį 3 valandas.

PASTABA: Maitinimo adapterio išorė gali skirtis priklausomai nuo modelio

ir jūsų regiono.

SVARBI INFORMACIJA!

Informacija apie maitinimo adapterį:

-

Įvesties įtampa: 100-240 V AC

-

Įvesties dažnis: 50-60 Hz

-

Nominali išvesties srovė: 6,32A (120W)

-

Nominali išvesties įtampa: 19 V DC

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

29

SVARBI INFORMACIJA!

Susiraskite nešiojamojo kompiuterio įvesties / išvesties vardinių

duomenų lentelę ir patikrinkite, ar jūsų adapterio įvesties / išvesties

vardiniai duomenys atitinka nurodytuosius ant kompiuterio. Kai kurie

nešiojamieji kompiuteriai gali turėti kelias vardines išvesties sroves,

pagrįstas turimu SKU.

Prieš įjungdami nešiojamąjį kompiuterį pirmą kartą, prieš tai būtinai

prijunkite jį prie maitinimo adapterio. Primygtinai rekomenduojame

naudoti įžemintą sieninį elektros lizdą, kai nešiojamasis kompiuteris

veikia maitinimo adapterio režimu.

• Sieninis elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas ir netoli

kompiuterio.

• Norėdami nešiojamąjį kompiuterį atjungti nuo maitinimo iš elektros

tinklo, maitinimo laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo.

ĮSPĖJIMAS!

Perskaitykite nešiojamojo kompiuterio akumuliatoriaus tvarkymo

apaugos nurodymus.

Tik įgaliotieji ASUS specialistai gali išimti viduje sumontuotą

akumuliatorių.

Šiame prietaise naudojamas akumuliatorius išimtas arba ardomas

gali sukelti gaisro pavojų arba nudegimą nuo cheminių medžiagų.

Savo saugumo sumetimais paisykite įspėjamųjų etikečių.

Jei akumuliatorius pakeičiamas netinkamo tipo elementu, šis gali

sprogti.

Nemeskite į ugnį.

Niekada nebandykite sukelti nešiojamojo kompiuterio

akumuliatoriaus trumpojo jungimo.

Niekada nebandykite išardyti arba iš naujo surinkti akumuliatoriaus.

Jei pastebėjote pratekėjimą, nebenaudokite.

Akumuliatorius ir jo dalys turi būti tinkamai išmetami arba

perdirbami.

Akumuliatorių ir kitus smulkius komponentus laikykite atokiai nuo

vaikų.

background image

30

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas