ASUS ROG G551JM - Optinio diskų įrenginio naudojimas

background image

Optinio diskų įrenginio naudojimas

PASTABA:

Aktinė elektroninio išstūmimo mygtuko vieta gali skirtis priklausomai

nuo nešiojamojo kompiuterio modelio.

Tikroji nešiojamojo kompiuterio optinių diskų įrenginio išvaizda gali

skirtis priklausomai nuo modelio, tačiau naudojimo tvarka lieka ta

pati.

Įdėkite optinį diską

1.

Nešiojamajam kompiuteriui veikiant paspauskite elektroninį

išstūmimo mygtuką, kad būtų dalinai atidarytas optinio diskų

įrenginio dėklas.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

47

2.

Atsargiai ištraukite įrenginio dėklą.

SVARBU! Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte optinio diskų įrenginio

lęšių. Įsitikinkite, ar po diskų įrenginio dėklu nėra jokių daiktų, kurie galėtų

užstrigti.

3.

Paimkite diską už krašto, jo užrašytąja puse į viršų, tada atsargiai

įdėkite jį į dėklo centrą.

4.

Spauskite disko plastikinį centrą, kol jis užsifiksuos ant optinio

diskų įrenginio centro.

background image

48

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

5.

Atsargiai stumtelėkite diskų įrenginio dėklą, kad optinis diskų

įrenginys būtų uždarytas.

PASTABA: Nuskaitant duomenis iš optinio diskų įrenginio dažnai sklinda

sukimosi garsas ir vibracija.

Mechaninio išstūmimo anga

Mechaninio išstūmimo anga įrengta ant optinio diskų įrenginio durelių;

ji naudojama optinio diskų įrenginio dėklui atverti tuo atveju, jeigu

elektroninis išsūtimo mygtukas neveikia.

Norėdami mechaniškai išstumti optinio diskų įrenginio dėklą, kiškite

į mechaninio išstūmimo angą ištiesintą sąvaržėlę, kol diskų įrenginio

dėklas atsidarys.

ĮSPĖJIMAS! Mechaninio išstūmimo angą naudokite tik tada, kai

elektroninis išstūmimo mygtukas neveikia.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

49

3 skyrius: