ASUS ROG G551JM - Nešiojamojo kompiuterio išjungimas

background image

Nešiojamojo kompiuterio išjungimas

Nešiojamąjį kompiuterį išjungsite atlikę vieną iš nurodytų veiksmų:

arba

Charms bar (Papildomoje juostoje) spustelėkite

, tada paspauskite

> Shut down

(išjungti), kad būtų atlikta įprasta išjungimo

procedūra.

Prisijungimo ekrane spustelėkite

> Shut

down (išjungti).

Nešiojamąjį kompiuterį taip pat galite išjungti

naudodami darbalaukio režimą. Norėdami tai

padaryti, atidarykite darbalaukį, tada paspauskite

alt + f4 , kad būtų atidarytas kompiuterio

išjungimo langas. Iš išskleidžiamojo sąrašo

pasirinkite Shut Down (išjungti), o tada

paspauskite OK (gerai).

Jeigu nešiojamasis kompiuteris nereaguoja,

paspauskite maitinimo mygtuką ir laikykite

paspaudę bent keturias (4) sekundes, kol

nešiojamasis kompiuteris išsijungs.