ASUS ROG G551JM - „Bluetooth“ 

background image

„Bluetooth“

Naudokite „Bluetooth“, jeigu norite lengviau dalytis duomenimis

belaidžiu ryšiu su kitais prietaisais, turinčiais „Bluetooth“ funkciją.

SVARBU! Norėdami įjungti nešiojamojo kompiuterio „Bluetooth“

ryšį, būtinai patikrinkite, ar išjungtas Airplane mode (Skrydžio režimas).

Išsamiau skaitykite šio vadovo skyriuje Airplane mode (Skrydžio

režimas).

Prijungimas prie kitų „Bluetooth“ funkciją turinčių prietaisų

Norėdami dalytis duomenimis, privalote sujungti nešiojamąjį kompiuterį

ir kitus „Bluetooth“ funkciją turinčius prietaisus. Jeigu norite tai padaryti,

atlikite šiuos veiksmus:

1. Paleiskite

Charms bar.

2. Spustelėkite

, o paskui spustelėkite Change

PC Settings (keisti kompiuterio nuostatas).

3. Lange

PC Settings (kompiuterio nuostatos)

pasirinkite Devices (prietaisas), o tada spustelėkite

Add a Device (pridėti prietaisą), kad būtų pradėta

„Bluetooth“ funkciją turinčių prietaisų paieška.

4.

Pasirinkite prietaisą iš rodomo sąrašo. Palyginkite

nešiojamojo kompiuterio slaptąjį kodą su slaptuoju

kodu, išsiųstu į pasirintką prietaisą. Jeigu jie

sutampa, spustelėkite Yes (taip), kad sėkmingai

sujungtumėte savo nešiojamąjį kompiuterį su tuo

prietaisu.

PASTABA: Kartais bandant prijungti „Bluetooth“ funkciją

turinčius prietaisus, galite būti paraginti įvesti slaptąjį

nešiojamojo kompiuterio kodą.

background image

72

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

arba

1. Paleiskite

Charms bar.

2. Spustelėkite , o tada spustelėkite

.

3.

Norėdami įjungti skrydžio režimą, patraukite

slankiklį dešinėn.

Paspauskite

.