ASUS ROG G551JM - Skārienekrāna paneļa žestu lietošana

background image

Skārienekrāna paneļa žestu lietošana

Žesti ļauj palaist programmas un piekļūt piezīmjdatora iestatījumiem.

Funkcijas var aktivizēt, izmantojot tālāk aprakstītos piezīmjdatora

skārienekrāna paneļa žestus.

Vilkšana no kreisās malas

Vilkšana no labās malas

Velciet no kreisās ekrāna malas, lai

pārbīdītu darbojošās lietotnes.

Velciet no labās ekrāna malas, lai

palaistu Charms bar (Viedpogu

josla).

background image

32

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Vilkšana no augšējās malas

Slidināšana ar pirkstu

Sākumekrānā velciet

no ekrāna augšējās

malas, lai skatītu joslu

Customize(pielāgošanas).

Lietotnē, kas darbojas, velciet

no labās ekrāna malas, lai

skatītu tās izvēlni.

Slidiniet pirkstu, lai ritinātu

augšup un lejup, un slidiniet

pirkstu, lai grieztu ekrānu pa

kreisi un pa labi.

Tālināšana

Tuvināšana

Savietojiet divus pirkstus kopā uz

skārienpaneļa.

Izpletiet divus pirkstus uz

skārienpaneļa.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

33

Pieskāriens/dubultskāriens

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties

lietojumprogrammai, lai to

palaistu.

Darbvirsmas režīmā

veiciet dubultskārienu

lietojumprogrammai, lai

palaistu to.

Lai pārvietotu

lietojumprogrammu,

pieskarieties

lietojumprogrammas

elementam, turiet to

nospiestu un velciet to uz

jaunu atrašanās vietu.

Lai aizvērtu

lietojumprogrammu,

pieskarieties darbojošās

lietojumprogrammas

augšējai malai, turiet to

nospiestu un pēc tam

velciet to uz ekrāna

apakšējo daļu, tādējādi

aizverot to.

background image

34

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Pārvilkšana augšup

Pārvilkšana lejup

Sākumekrānā pārvelciet augšup, lai

palaistu lietotņu ekrānu.

Sākumekrānā pārvelciet lejup,

lai palaistu lietotņu ekrānu.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

35