ASUS ROG G551JM - Atbilstības deklarācija R&TTE Direktīva (1999/5/EC)

background image

R&TTE Direktīva (1999/5/EC)

Sekojoši punkti tika izpildīti un tiek uzskatīti par atbilstošiem un pietiekamiem

attiecībā uz R&TTE (Radio un telekomunikāciju termināla iekārtas) direktīvu:

Būtiskas prasības, kā noteikts [3.pantā]

Veselības un drošības aizsardzības prasības, kā noteikts [3.1.a pantā]

Elektriskās drošības pārbaude saskaņā ar [EN 60950]

Elektromagnētiskās saderības aizsardzības prasības [3.1.b pantā]

Elektromagnētiskās saderības pārbaude [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]

Radio spektra efektīvs pielietojums [3.2. pants]

Radio pārbaudes saskaņā ar [EN 300 328-2]