ASUS ROG G551JM - Høyresiden

background image

Høyresiden

background image

22

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Utløserhull for optisk diskstasjon

Det manuelle utløsingshullet brukes til å løse ut skuffen i tilfelle

den elektroniske utløsingsknappen ikke fungerer.

ADVARSEL! Bruk bare det manuelle utløsingshullet når

den elektroniske utløsingsknappen ikke fungerer. Nærmere

informasjon finner du i avsnittet Bruke den optiske stasjonen i

denne håndboken.

Spor for Kensington®-lås

Sporet for Kensington®-lås lar deg sikre den bærbare

datamaskinen med Kensington®-kompatible

sikkerhetsprodukter.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

23