ASUS ROG G551JM - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Bruk Bluetooth til å muliggjøre trådløse dataoverføringer med andre

Bluetooth-aktiverte enheter.

VIKTIG! Sørg for at Airplane mode (Flymodus) er slått av for å deaktivere

Bluetooth-funksjonen på den bærbare PC-en. For flere detaljer, se Airplane

mode (Flymodus)-delen i denne håndboken.

Pare med andre Bluetooth-aktiverte enheter

Du må pare den bærbare PC-en med andre Bluetooth-aktiverte enheter

for å aktivere dataoverføringer. For å gjøre dette, bruker du styreplaten

din som følger:

1.

Start Charms bar.

2.

Trykk på

trykk deretter på Change PC Settings

(Endre PC-innstillinger).

3. Under

PC Settings (PC-innstillinger), velg Devices

(Enheter) og trykk deretter på Add a Device (Legg til

en enhet) for å søke etter Bluetooth-aktiverte enheter.

4.

Velg en enhet fra listen. Sammenlign passordet på den

bærbare PC-en med passordet som ble sendt til den

valgte enheten. Hvis de er det samme, trykk på Yes (Ja)

for å pare den bærbare PC-en med enheten.

TIPS: For noen Bluetooth-aktiverte enheter, kan du bli bedt

om å taste inn passordet til den bærbare PC-en.

background image

72

Elektronisk håndbok for bærbare PC