ASUS ROG G551JM - Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EU)

background image

Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/

EU)

Følgende poster er oppfylt og anses relevante og tilstrekkelige:

Vesentlige krav som i [Artikkel 3]

Beskyttelseskrav for helse og sikkerhet som i [Artikkel 3.1a]

Testing for elektrisk sikkerhet ifølge [EN 60950]

Krav til beskyttelse for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikkel 3.1b]

Testing for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-

17]

Effektiv bruk av radioskala som i [Artikkel 3.2]

Radio test omganger i følge [EN 300 328-2]