ASUS ROG G551JM - Produktet er i samsvar med Energy Star

background image

Produktet er i samsvar med Energy Star

ENERGY STAR er et fellesprogram mellom U.S. Environmental

Protection Agency og U.S. Department of Energy for å hjelpe

til med å spare penger og beskytte miljøet ved å fremme