ASUS ROG G551JM - Widok z dołu

background image

Widok z dołu

UWAGA: Widok dolnej części może się różnić w zależności od modelu.

OSTRZEŻENIE! Dolna część notebooka może się nagrzewać do wysokich

temperatur podczas używania lub ładowania zestawu baterii. Podczas

używania notebooka nie należy ustawiać go na powierzchni, która

mogłaby zasłonić otwory wentylacyjne.

WAŻNE! Czas pracy baterii uzależniony jest od sposobu używania i

specyfikacji technicznej tego notebooka. Zestawu baterii nie można

demontować.

Zestaw baterii

Ładowanie zestawu baterii następuje automatycznie,

gdy notebook jest podłączony do źródła zasilania. Przed

czyszczeniem notebooka należy odłączyć przewód zasilający i

wyjąć zestaw baterii (jeżeli jest na wyposażeniu).

background image

20

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Sprężynowa blokada baterii

Sprężynowa blokada baterii powoduje zablokowanie zestawu

baterii w sposób automatyczny niezwłocznie po jego włożeniu

do komory baterii.

WAŻNE! Blokada ta powinna znajdować się w pozycji

odblokowania podczas wyjmowania zestawu baterii.

Szczeliny wentylacyjne

Otwory wentylacyjne służą do doprowadzania zimnego

powietrza i odprowadzania gorącego powietrza z notebooka.

WAŻNE! W celu zapobiegania przegrzaniu się urządzenia należy

upewnić się, czy otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przez

kartki papieru, książki, ubrania, przewody lub inne przedmioty.

Pokrywa wnęki

Pokrywa ta chroni przestrzeń notebooka zarezerwowaną dla

wymiennych dysków twardych (HDD) oraz modułów pamięci o

dostępie losowym (RAM).

UWAGA: Szczegółowe informacje na temat wymiany oraz

instalacji dysku twardego i modułów pamięci RAM notebooka

można znaleźć w części Rozdział 6: Usprawnianie notebooka w tym

podręczniku w wersji elektronicznej.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

21