ASUS ROG G551JM - Inne skróty klawiaturowe

background image

Inne skróty klawiaturowe

Z wykorzystaniem klawiatury, można także używać następujących

skrótów, pomocnych w uruchamianiu aplikacji i nawigacji w Windows®

8.1.

\

Przełączanie pomiędzy ekranem Start i ostatnio

uruchomioną aplikacją

Uruchamianie pulpitu

Uruchamianie okna This PC (Ten komputer) w

trybie Pulpit

Otwieranie opcji File (Plik) panelu funkcji Search

(Wyszukaj)

Otwieranie panelu Share (Udostępnij)

Otwieranie panelu Settings (Ustawienia)

Otwieranie panelu Devices (Urządzenia)

Uaktywnienie ekranu Lock (Blokada)

Minimalizuje aktualnie aktywne okno

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

69

Wyświetlanie panelu Project (Projekt)

Otwieranie opcji Everywhere (Wszędzie)

panelu funkcji Search (Wyszukaj)

Otwieranie okna Run (Uruchom)

Otwieranie Ease of Access Center (Centrum

ułatwień dostępu)
Otwieranie opcji Settings (Ustawienia)

panelu funkcji Search (Wyszukaj)

Otwieranie menu kontekstowego przycisku

Start

Uruchamianie ikony lupy i powiększanie

ekranu

Powiększanie ekranu

Otwieranie Narrator Settings (Ustawienia

narratora)

background image

70

Podręcznik elektroniczny do notebooka