ASUS ROG G551JM - Pierwsze uruchomienie notebooka

background image

Pierwsze uruchomienie notebooka

Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetlanych jest wiele

ekranów, które stanowią pomoc przy konfiguracji podstawowych

ustawień systemu operacyjnego Windows® 8.1.

Aby uruchomić notebooka po raz pierwszy:
1.

Naciśnij przycisk zasilania na notebooku. Odczekaj kilka minut do

momentu wyświetlenia ekranu konfiguracji.

2.

Z ekranu konfiguracji wybierz język, który ma być używany w

notebooku.

3.

Dokładnie przeczytaj warunki licencji. Wybierz opcję I accept

(Akceptuję).

4.

Wykonaj wszystkie polecenia wyświetlane na ekranie, aby

skonfigurować podstawowe elementy w poniższym zakresie:

Personalizacja

Przejdź do trybu online

Ustawienia

Twoje konto

5.

Po skonfigurowaniu podstawowych elementów system

Windows® 8.1 zainstaluje aplikacje i preferowane ustawienia.

Należy pamiętać, że podczas procesu instalacji notebook musi

pozostać włączony.

6.

Po zakończeniu procesu instalacji wyświetlony zostanie ekran
Start.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

51