ASUS ROG G551JM - Konfiguracja połączenia sieciowego z dynamicznym adresem IP/PPPoE

background image

Konfiguracja połączenia sieciowego z

dynamicznym adresem IP/PPPoE

1. Uruchom

Desktop (Pulpit).

2.

Na pasku zadań systemu Windows

®

kliknij prawym

przyciskiem ikonę sieci

, a następnie naciśnij

polecenie Open Network and Sharing Center

(Otwórz centrum sieci i udostępniania).

3.

W oknie Centrum sieci i udostępniania naciśnij

polecenie Change adapter settings (Zmień

ustawienia karty).

4.

Kliknij prawym przyciskiem sieć LAN, a następnie

wybierz Properties (Właściwości).

5.

Naciśnij Internet Protocol Version 4 (Protokół

internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)), a następnie

kliknij przycisk Properties (Właściwości).

background image

74

Podręcznik elektroniczny do notebooka

UWAGA: Wykonaj dalsze czynności, jeżeli używasz połączenia PPPoE.

6.

Naciśnij polecenie Obtain an IP address

automatically (Uzyskaj automatycznie adres IP),

a następnie naciśnij OK.

7.

Przejdź do okna Network and Sharing Center

(Centrum sieci i udostępniania), a następnie

naciśnij polecenie Set up a new connection or

network (Skonfiguruj nowe połączenie lub sieć).

8.

Wybierz Connect to the Internet (Połącz z

internetem), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

9.

Naciśnij Broadband (PPPoE) (Połączenie

szerokopasmowe - PPPoE).

10. Wpisz nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę połączenia,

a następnie kliknij przycisk Connect (Połącz).

11. Kliknij przycisk Close (Zamknij), aby zakończyć

konfigurację.

12. Naciśnij ikonę

na pasku zadań, a następnie

kliknij utworzone właśnie połączenie.

13. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie

kliknij przycisk Connect (Połącz), aby uzyskać

połączenie internetowe.