ASUS ROG G551JM - Funkcja Snap (Migawka)

background image

Funkcja Snap (Migawka)

Funkcja Snap (Migawka) wyświetla obok siebie dwie aplikacje,

umożliwiając pracę lub przełączanie pomiędzy aplikacjami.

WAŻNE! Przed użyciem funkcji Migawka należy upewnić się, że

rozdzielczość ekranu notebooka jest ustawiona co najmniej na 1366 x 768

pikseli.

Pasek Snap (Migawka)

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

67

Używanie funkcji Snap (Przyciągnij)

Użyj panelu ekranu dotykowego, panelu dotykowego lub klawiatury

komputera, aby uaktywnić i zastosować funkcję Przyciągnij.

1.

Uruchom aplikację do przyciągnięcia.

2.

Zaczekaj na uaktywnienie wskaźnika myszy w

górnej części ekranu.

3.

Po zmianie wskaźnika na ikonę ręki, przeciągnij

aplikację w prawą lub w lewą stronę panela

wyświetlacza.

4.

Uruchom inną aplikację.

1.

Uruchom aplikację do przyciągnięcia.

2.

Naciśnij ikonę

oraz przycisk strzałki w lewo

lub w prawo, aby przyciągnąć aplikację na lewy lub

prawy panel.

3.

Uruchom inną aplikację. Aplikacja ta zostanie

automatycznie umieszczona w pustym panelu.

1.

Uruchom aplikację do przyciągnięcia.

2.

Naciśnij i przytrzymaj najwyżej położoną część, a

następnie przeciągnij ją w lewą lub prawą stronę

ekranu do momentu, aż nastąpi wyświetxlenie

paska migawki.

3.

Uruchom inną aplikację.

background image

68

Podręcznik elektroniczny do notebooka