ASUS ROG G551JM - Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje

background image

Uzyskiwanie dostępu do ekranu Aplikacje

Poza aplikacjami, które są już zakotwiczone na ekranie Start, możliwe

jest również otwieranie innych aplikacji za pomocą ekranu Aplikacje.

UWAGA: Aplikacje wyświetlane na ekranie mogą różnić się w zależności

od modelu. Przedstawiony poniżej zrzut ekranu ma wyłącznie charakter

informacyjny.

Uruchamianie ekranu Aplikacje

Uruchom ekran Aplikacje przy użyciu panelu ekranu dotykowego,

panelu dotykowego lub klawiatury komputera.

Przesuń palcem w górę po ekranie Start.

Na ekranie Start kliknij przycisk

.

Na ekranie Start naciśnij klawisz

, a następnie

klawisz

.

background image

62

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Zakotwiczanie kolejnych aplikacji na ekranie Start

Możesz przypiąć więcej aplikacji do ekranu Start przy użyciu panelu

ekranu dotykowego lub panelu dotykowego.

1.

Wyświetl ekran All Apps (Wszystkie aplikacje).

2.

Stuknij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz

przypiąć do ekranu Start, aby uaktywnić pasek

Customize (Dostosuj).

3.

(opcjonalnie) Po uaktywnieniu paska Customize

(Dostosuj) można stuknąć więcej aplikacji w celu

ich przypięcia do ekranu Start.

4.

Naciśnij

, aby przypiąć wybrane aplikacje

do ekranu Start.

1.

Wyświetl ekran All Apps (Wszystkie aplikacje).

2.

Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikacje, które

chcesz dodać do ekranu Start.

3.

Stuknij/kliknij ikonę

, aby przypiąć wybrane

aplikacje do ekranu Start.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

63