ASUS ROG G551JM - Utilizarea unităţii optice

background image

Utilizarea unităţii optice

NOTĂ:

Locaţia efectivă a butonului de ejectare electronică poate

varia, în funcţie de modelul notebook PC-ului.

Aspectul efectiv al unităţii optice a notebookului poate diferi

în funcţie de model, însă procedurile de utilizare sunt aceleaşi.

Introducerea unui disc optic

1.

În timp ce notebook PC-ul este pornit, apăsaţi butonul de ejectare

electronică pentru a deschide parţial sertarul unităţii optice.

background image

Manual electronic pentru notebook

47

2.

Trageţi uşor afară sertarul unităţii.

IMPORTANT! Aveţi grijă să nu atingeţi lentila unităţii optice. Asiguraţi-vă

că nu există obiecte care pot fi blocate sub tava unităţii.

3.

Ţineţi discul de margine, cu partea imprimată în sus, apoi plasaţi-l

cu atenţie în interiorul centrului.

4.

Apăsaţi în jos centrul din plastic al discului până când se fixează

pe centrul unităţii optice.

background image

48

Manual electronic pentru notebook

5.

Împingeţi sertarul unităţii uşor pentru a închide unitatea optică.

NOTĂ: În timpul citirii datelor, este normal să auziţi rotirea şi vibraţiile din

unitatea optică.

Orificiu de ejectare manuală

Orificiul de ejectare manuală se află pe capacul unităţii optice şi este

utilizat pentru a ejecta sertarul unităţii optice în cazul în care butonul de

ejectare electronică nu funcţionează.

Pentru a ejecta manual sertarul unităţii optice, introduceţi o agrafă

desfăcută în orificiul de ejectare manuală până la deschiderea tăvii.

AVERTISMENT! Utilizaţi orificiul de ejectare manuală doar când butonul

de ejectare electronică nu funcţionează.

background image

Manual electronic pentru notebook

49