ASUS ROG G551JM - Configurarea unei conexiuni de reţea IP statice

background image

Configurarea unei conexiuni de reţea IP statice

1.

Repetaţi paşii 1 – 5 din secţiunea Configurarea unei

conexiuni de reţea IP/PPPoE dinamice.

2 Atingeţi

Use the following IP address (Se utilizează

următoarea adresă IP).

3.

Completaţi câmpurile IP address (Adresă IP), Subnet

mask (Mască subreţea) şi Default gateway (Gateway

implicit) cu valorile de la furnizorul dvs. de servicii.

4.

Dacă este necesar, completaţi câmpurile Preferred DNS

server address (Adresă preferată pentru serverul DNS) şi

Alternate DNS server address (Adresă alternativă pentru

serverul DNS, apoi atingeţi OK.

background image

Manual electronic pentru notebook

75