ASUS ROG G551JM - Particularizarea aplicaţiilor

background image

Particularizarea aplicaţiilor

Aveţi posibilitatea să mutaţi, să redimensionaţi sau să anulaţi fixarea

aplicaţiilor din ecranul Start utilizând paşii de mai jos.

Atingeţi o aplicaţie pentru a o lansa.

Aşezaţi cursorul mouse-ului peste aplicaţie, apoi faceţi

clic stânga sau apăsaţi o dată pentru a o lansa.

Apăsaţi de două ori pe

şi apoi utilizaţi tastele

cu săgeţi pentru a răsfoi aplicaţiile. Apăsaţi pe

to pentru a lansa o aplicaţie.

Mutarea aplicaţiilor

Atingeţi şi menţineţi contactul cu miniatura aplicaţiei,

apoi trageţi-o într-o locaţie nouă.

Atingeţi de două ori aplicaţia, apoi glisaţi-o şi fixaţi-o

într-o locaţie nouă.

background image

Manual electronic pentru notebook

59

Atingeţi şi menţineţi apăsat pe aplicaţie pentru a activa

bara personalizare, apoi atingeţi

şi selectaţi o

dimensiune pentru cadrul aplicaţiei.

Atingeţi şi menţineţi apăsat pe aplicaţie pentru a activa

bara personalizare, apoi atingeţi

pentru a

anula fixarea aplicaţiei.

Anularea fixării unor aplicaţii

Redimensionarea aplicaţiilor

Faceţi clic dreapta pe aplicaţie pentru a activa bara de

personalizare, apoi atingeţi/faceţi clic pe

şi selectaţi

o dimensiune pentru cadrul aplicaţiei.

Faceţi clic dreapta pe aplicaţie pentru a activa bara de

personalizare, apoi atingeţi/faceţi clic pe

.

background image

60

Manual electronic pentru notebook

Atingeţi şi menţineţi apăsată partea superioară a unei

aplicaţii aflată în execuţie, apoi glisaţi-o în partea de jos

a ecranului.

1.

Deplasaţi cursorul mouse-ului în partea

superioară a aplicaţiei lansate, apoi aşteptaţi ca

acesta să se schimbe într-o pictogramă în formă

de mână.

2.

Trageţi şi apoi plasaţi aplicaţia în partea de jos a

ecranului pentru a o închide.

Din ecranul aplicaţiei lansate, apăsaţi tastele

.

Închiderea aplicaţiilor

background image

Manual electronic pentru notebook

61