ASUS ROG G551JM - Prispôsobenie obrazovky Start (Štart)

background image

Prispôsobenie obrazovky Start (Štart)

Operačný systém Windows® 8.1 tiež umožňuje prispôsobiť obrazovku Start

(Štart), ktaleboá vám umožní priamo spustiť režim Desktop (Pracovná

plocha) a prispôsobiť uspaleboiadanie svojich aplikácií na obrazovke.

Ak chcete upraviť nastavenia obrazovky Start (Štart):

alebo

1.

Spustite aplikáciu Pracovná plocha.

2.

Ak chcete spustiť prekrývacie okno, pravým

tlačidlom myši kliknite na panel úloh a nie na

tlačidlo Start (Štart).

3.

Ak chcete zaškrtnúť možnosti Navigation

(Navigácia) a Start Screen (Úvodná obrazovka),

ktaleboé chcete použiť, kliknite na kartu

Properties (Vlastnosti) a potom na kartu

Navigation (Navigácia).

4.

Ak chcete uložiť nové nastavenia, Poklepanie/

kliknutie na možnosť Apply (Použiť) a ukončite.

background image

58

notebooku Elektronická príručka