ASUS ROG G551JM - Undersida

background image

Undersida

OBS! Undersidan kan variera i utseende beroende på modell.

VARNING! Den bärbara datorns undersida kan bli varm eller het när den

används eller när batteriet laddas. Placera inte den bärbara datorn på ytor

som kan blockera ventilerna när du arbetar med den.

VIKTIGT! Batteritiden varierar beroende på användning och efter

specifikationerna för denna bärbara dator. Batteriet kan inte tas isär.

Batteripaket

Batteriet laddas automatiskt när den bärbara datorn ansluts

till en strömkälla. När det laddats ger det ström till din bärbara

dator.

background image

20

E-manual för bärbar dator

Fjädrande batterilås

Det fjädrande batterilåset låser automatiskt batteriet på plats när

det sätts in i batterifacket.

VIKTIGT! Detta lås ska vara olåst när batteriet tas bort.

Luftventiler

Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft till den

bärbara datorn.

VARNING! Kontrollera att papper, böcker, kläder, sladdar eller

andra föremål inte blockerar ventilerna, eftersom det annars kan

leda till överhettning

Lucka

Luckan skyddar platserna som reserverats för de avtagbara

hårddisk- (HDD) och RAM-minnes- (Random Access Memory)

modulerna på din bärbara dator.

OBS! För mer information om hur man byter eller sätter i hårddisk-

och RAM-modulen på din bärbara dator, se Avsnitt 5: Uppgradera

din bärbara dator i denna E-Manual.

background image

E-manual för bärbar dator

21