ASUS ROG G551JM - Återställ datorn

background image

Återställ datorn

VIKTIGT! Säkerhetskopiera alla dina data innan detta alternativ utförs.

Använd Reset your PC (Återställ datorn) för att återställa den bärbara

datorn till fabriksinställningarna.

Öppna funktionen under POST:

1.

Starta om den bärbara datorn och tryck på

under POST.

2.

Vänta tills Windows® har laddat skärmen Choose

an option (Välj ett alternativ) och tryck på

Troubleshoot (Felsök).

3.

Tryck på Reset your PC (Återställ datorn).

4.

På skärmen Reset your PC (Återställ datorn) ska du

läsa varje punkt och därefter trycka på Next (Nästa).

5.

Tryck på önskat återställningsalternativ. Just

remove my files (Ta bara bort filer) eller Fully

clean the drive (Rensa hårddisken helt).

6.

Tryck på Reset (Återställ).

VIKTIGT! Kontrollera att den bärbara datorn är ansluten

till elnätet innan du återställer systemet.

background image

E-manual för bärbar dator

93