ASUS ROG G551JM - การทำงานกับไลฟ์ไทล์์

background image

การทำางานกับไลฟ์ไทล์์

ใช้หน้าจอทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณเพื่อเรียกใช้ ปรับแต่ง และปิดแอพพ์